Điều kiện và điều khoản

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SAU THẬT KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Tất cả người dùng của trang này đồng nghĩa với việc đồng ý các điều kiện và điều khoản này,

Nếu quý khách không đông ý những điều kiện và điều khoản sau, vui lòng ngừng sử dụng trang này.

Nguyên tắc chung:

Sàn giao dịch điện tử onncom.com . Thành viên trên onncom.com là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được onncom.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử onncom.com và các bên liên quan cung cấp. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử onncom.com.

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch Thương mại điện tử onncom.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.


- Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử onncom.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch Thương mại điện tử onncom.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.


Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch Thương mại điện tử onncom.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Thương mại điện tử onncom.com.

Bản quyền

Toàn bộ nội dung trang web, kể cả không giới hạn về chữ, đồ họa, hoặc mã lệnh đều có bản quyền, và là tài sản của onncom.com. Công việc bao gồm những công việc mà được cấp phép đối với onncom.com. Bản quyền củaonncom.com năm 2006, bảo lưu mọi quyền. Công nhận việc cho phép tự động sao chép và in những phần bản sao của trang này cho mục đích duy nhất của việc đặt hàng hoặc mua hàng trên onncom.com. Quý khách có thể hiển thị, đưa ra bất kỳ sự hạn chế nào hay là những hạn chế liên quan đến tài liệu đặc biệt, tải về hoặc in những phần tài liệu từ những chỗ khác nhau của trang này một cách độc lập cho những mục đích sử dụng phi thương mại, hoặc để đặt hàng hay mua hàng trên onncom.com . Mọi sự sử dụng khác kể cả không giới hạn việc tái sản xuất, phân phối, trưng bày hoặc tuyên truyền nội dung của trang web đều bị nghiêm cấm, trừ khi được công nhận bời onncom.com. Hơn nữa quý khách phải đồng ý không được thay đổi hoặc xáo bất kỳ thông báo thuộc quyền sở hữu từ những tài liệu lấy từ trang web onncom.com

Những nhãn hiệu

Tất cả nhã hiệu, những nhãn hiệu dịch vụ và tên các thương hiệu mà onncom.com đã sử dụng đều là những nhãn hiệu thương mại hoặc được đăng ký bởi onncom.com

Từ chối Bảo hành

onncom.comtừ chối bảo hành, nếu không đúng yêu cầu điều kiện bảo hành . onncom.com không đại diện hay bảo đảm rằng những chức năng trong trang này sẽ không bị lỗi. onncom.com không chịu bất cứ trách nhiệm về sự đảm bảo tính chính xác đến việc sử dụng tài liệu của trang này.

Hạn chế những trách nhiệm Pháp lý

onncom.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự tổn hại đặc biệt từ kết quả của việc sử dụng hoặc không biết sử dụng những tài liệu trên trang web hoặc tình trạng sử dụng hàng hóa. Ngay cả khi onncom.com đã báo trước về những khả năng có thể xảy ra của những nguy hại trên. Luật thích hợp có thể không cho phép sự hạn chế về trách nhiệm pháp lý hoặc những nguy hại không lường trước, vì thế những hạn chề hoặc sự loại trừ dưới đây có thể không áp dụng với bạn.

Lỗi Nhập liệu

Trong trường hợp, một sản phẩm cuả onncom.com liệt kê nhầm lẫn với giá không đúng. onncom.com có quyền từ chối hoặc hủy những đơn đã đặt hàng đối với những sản phẩm được liệt kê không đúng giá. onncom.com có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng nào như thế dù cho đơn hàng đã được xác nhận hoặc đã thanh toán hay không. Nếu thẻ tài khoản của quý khách đã bị trừ tiền cho việc mua hàng và đơn hàng của quý khách bị hủy. onncom.com sẽ cấp trả lại toàn bộ số tiền tương ứng vào tài khoản thẻ của quý khách với đúng giá trị.

Điều Khoản - Hủy Bỏ

Những điều khoản và điều kiện này có thể áp dụng cho quý khách khi quý khách truy cập vào trang web hoặc hoàn thành bản đăng ký hoặc tiến hành mua sắm.

Điều khoản và điều kiện này, hay bất cứ phần nào trong đó có thể được hủy bỏ bởi onncom.commà không cần thông báo bất cứ lúc nào, bất kỳ vì lý do gì.

Lưu Ý:

onncom.com có thể chuyển đến quý khách những thông báo qua email hoặc thông báo chung trên trang web, hoặc các hình thức đáng tin cậy khác đến đại chỉ quý khách đã cung cấp cho onncom.com.

Quyền sử dụng trang web này sẽ bị chi phối trong tất cả khía cạnh bởi các luật của bang California, Mỹ, mà không liên quan đến sự lựa chọn các quy định của pháp luật, và không phải do LHQ 1980. Sự thỏa thuận trong hợp đồng dành cho người bán hàng hóa quốc tế. Bạn nên hiểu rằng phạm vi quyền lực và trong bất cứ pháp luật tố tụng trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các sản phẩm đã mua của ONNCOM.COM) sẽ nằm trong tiểu bang hoặc liên bang tòa án, nằm ở Los Angeles, California. Bất kỳ hành động kiện tụng nào hoặc yêu sách bạn có thể có đối với các trang web (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các sản phẩm đã mua của ONNCOM.COM) phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện phát sinh.